Erittäin vahvapuustoinen metsäpalsta valtatien 26 (Kurvilantie) laidalla.

Noin 20, 4 ha erillinen metsäpalsta, joka myydään määräalana. Palsta on kokonaisuudessaan metsätalousmaata, eikä sillä sijaitse mitään rakennuksia.Tila sijaitsee valtatien varrella ja lisäksi sen halki kulkee Perä-Heimala -tilalle johtava tie. Matkaa palstalle kertyy Luumäen kuntakeskus Taavetista vain hieman päälle 4 km.  

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kohde sijaitse oikeusvaikutteisen kaava-alueen ulkopuolella.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Määräala ei ulotu minkään vesistön rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Määräalalle muodostavat rasitteen sekä maantien suoja-alue että naapuritiloille johtava rasitetie. Rasite on kirjattu kiinteistörekisteriin 6 m leveäksi ja se halkoo kohdetta n. 400 m matkan. Kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttatulosteet ovat tämän myyntiesitteen liitteinä.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kohde myydään vapaana kaikista kiinteistörasituksista. Emätilan rasitustodistus on tämän myyntiesitteen liitteenä.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Määräala sijaitsee valtatien 26 varrella (Kurvilantie). Tilan halki kulkee rasitetie valtatieltä tilan Peräheimala talouskeskukseen. Kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttatulosteet ovat tämän myyntiesitteen liitteinä.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräala saa pinta-alansa mukaisen osuuden emätilan osuuksista Heimalan osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen. Emätilan osuuksien kokonaismäärä ilmenee kiinteistörekisteriotteelta.