Kahdesta erillisestä palstasta muodostuva metsätila aivan Luumäen kuntakeskus Taavetin tuntumassa

Metsätila koostuu kahdesta eri palstasta, joista toinen Luumäen Puukylän pohjoispuolella ja toinen Hepoharjussa rajoittuen Savitaipaleentiehen. Tilaan kuuluu kolmantena palstana tilan talouskeskuksen n. 3 000 m2 suuruinen tontti, mutta myyjä pidättää sen itsellään kaikine sillä sijaitsevine rakennuksineen määräalana. Eli tila myydään kantatilana, mutta ostaja maksaa pidätettävän määräalan lohkomis- ym. kiinteistönmuodostamiskulut. Nämä myytävät metsäpalstat jäävät siis kaupan jälkeenkin nimelle Turkkila ja nykyiselle kiinteistötunnukselle.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Molemmat palstat ovat pieneltä olsin yleiskaava-aluetta, eli Puukylän pohjoispuolinen palsta on yleiskaavan MY-aluetta Tervalammen ja Sivuinlammen ranta-alueen osalta ja Hepoharjussa oleva palsta aivan pienen kulmauksen osalta Savitaipaleentien varressa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Vaikka Puukylän pohjoispuolinen palsta ulottuu aivan Tervalammen ja Sivuinlammen ranta-alueelle, ei kaavaan ole merkitty ko. turvemaata olevalle alueelle ole merkitty rakennusoikeutta, eikä se rakennusmaaksi soveltuisi muutenkaan.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Puukylän pohjoispuolista palstaa rasittaa naapurikiinteistölle johtava rasitetieoikeus ja Hepoharjun palstalle rasitteen muodostaa puolestaan Savitaipaleentien maantien reuna-alue.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kohde myydään vapaana kaikista kiinteistörasituksista.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Puukylän pohjoispuolella olevalle palstalle johtaa valmis tie, mutta rasitetieoikeutta ei ole kirjattu kiinteistörekisteriin. Savitaipaleentien länsipuolinen palsta Hepoharjussa puolestaan rajoittuu maantiehen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Tilalla on osuuksia Anjalan osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen, sekä Sivuinlammen yhteiseen vesialueeseen.