Myydään taimikkovaltainen määräala Maaningan Käärmelahdesta. Erinomainen sijainti Siilinjärven ja Maaningan puolivälissä. Tie perille asti.

Myydään noin 18,86 hehtaarin määräala Maaningan Käärmelahdessa lähellä valtatie 77:ää, noin 11 km sekä Siilinjärveltä että Maaningalta.  Tällä hetkellä käynti tilalle noin osoitteesta Siilinjärventie 1036, jatkossa kohteelle tulee tie Keskimmäisentien kautta määräalan eteläreunaa kulkevan sähkölinjan vartta pitkin jatkona Hallitielle (kts. Ote yleiskaavasta). Myyjältä saadun tiedon mukaan tien tekemisestä ei koidu maanomistajalle kustannuksia.

Kasvupaikat pääosin tuoretta kangasta. Kehitysluokat ovat painottuneet voimakkaasti taimikoihin, mutta kasvatusmetsiä ja uudistuskypsääkin metsää löytyy. Ainespuun määrä noin 850 m, josta tukkia lähes puolet. Välittömiä hakkuumahdollisuuksia kuvion 1 päätehakkuu noin 400 ³, kuvioilla 3 ja 4 harvennukset 5-10 vuoden kuluessa. Taimikkokuvioilla lähivuosina raivaustarvetta.

 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Rasitustodistuksen mukaan kiinteistöön kohdistuu kiinnitys, mutta kohde myydään veloista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Myytävää määräalaa koskevat tieoikeudet: (kts tarkemmin kiinteistörekisteriote ja -kartta) 1) Tieoikeus (Y2002-37882) / Leveys: 15 m Oikeutetut: 476-405-25-41 HAAPANIEMI, 476-405-25-49 Mäntykangas, 476-405-30-17 Pajakulma, 476-405-30-22 Pajalehto Rasitetut: 476-405-30-9 Hautalehto 3) Tieoikeus (000-2017-K15126) / Leveys: 15 m Oikeutetut: 476-405-25-41 HAAPANIEMI, 476-405-25-49 Mäntykangas Rasitetut: 476-405-25-49 Mäntykangas, 476-405-32-37 Repoaho

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 476-405-876-6 Hyttilän osakaskunta 2) Yhteinen maa-alue 476-405-878-3 Yhteiset venevalkamat Kts. tarkemmin kiinteistörekisteriote