Myydään Maaningalla, Pohjois-Haatalassa runsaan 20 hehtaarin metsätila. Hakkuut ja hoitotyöt pääosin tehty. Kehitysluokat painottuneet taimikoihin ja kasvatusmetsiin. Tie perille asti.

Myydään Maaningan Pohjois-Haatalassa sijaitseva puhdas metsätila. Kiinteistörekisterin mukainen pinta-ala 20,94 ha, arvion laatijan tietojärjestelmästä saatu pinta-ala 22,70 ha. Hyvä tie tilan halki ja tiehen oikeudet kunnossa.

Kasvupaikat pääosin tuoretta kangasta vastaavia, hieman turvemailla kuivahkoa kangasta vastaavaa ja yksi kuvio kasvultaan kitumaaksi luokiteltavaa. Kehitysluokat painottuneet taimikoihin, jotka on pääosin hiljattain hoidettu kuntoon, kuvion 9 raivaus tosin syytä tehdä viipymättä. Myös nuoria ja varttuneita kasvatusmetsiä mukavasti.

Ainespuuta lähes 1500 m³, josta tukin osuus noin 14 %. Kehitysluokkajakauma huomioiden puuston tilavuuskasvu ja myös tukkiosuuden kasvu ovat tulevina vuosina ja vuosikymmeninä hyvät. Hakkuita ei ole juuri jäänyt rästiin ja välittömiä kasvatushakkuumahdollisuuksia parilla kuviolla noin 100 m³:n verran.

Kuviolle 1 on merkitty lähde, mutta arvion laatija ei kohdetta maastossa havainnut, luonnontilainen se ei ainakaan ympäröivältä puustoltaan ole. Mikäli lähde maastosta havaitaan, tulee se huomioida tulevissa hakkuissa. Kuviolla 10 metsälain 10 §:n mukainen noro ja kuvio jätetään hakkuiden ulkopuolelle.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite ja -oikeus Lotman metsätiehen. Kts tarkemmin liitteenä olevasta kiinteistörekisteriotteesta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus Lotmantiehen. Tiemaksut laskutettu neljän vuoden ajalta kerrallaan ja maksun suuruus ollut 169 € eli vuosittaisen tiemaksun määrä ollut 42,25 €. Kts tarkemmin liitteenä olevasta kiinteistörekisteriotteesta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 476-407-876-1 Veihtlampi 2) Yhteinen vesialue 476-876-8-0 Haatalan osakaskunta Kts tarkemmin liitteenä olevasta kiinteistörekisteriotteesta.