Myydään Käärmelahden kylän kupeessa pieni metsätila, jolla yleiskaavan mukaisesti rakennusoikeutta kahteen paikkaan.

Käärmelahden kupeessa pieni metsätila, jonka pohjoisosassa on yleiskaavan mukaisesti (kts. Kaavaotteet) rakennusoikeutta kahdelle erillispientalolle.  Vieressä viihtyisä ja rauhallinen pientaloalue ja upeat suojellut harjumaastot.

Tilan metsät taimikkovaltaiset (64 %), lisäksi nuorta kasvatusmetsää, joissa ensiharvennus tehty 2017 ja aivan eteläkärjessä uudistuskypsyyttä lähentelevä pieni kuusikkokuvio.  Vuonna 2016 istutetut (kuviot 3 ja 5) ja kylvetyt (kuvio 7) taimikot hyvässä kunnossa, perkaustarvetta lähivuosina. Kasvatusmetsissä harvennustarvetta seuraavan kerran 10-15 vuoden kuluessa ja kuvion 9 uudistaminen mahdollista.

Tilan eteläosassa on Harjualueen yleiskaavaan (Kts. Kaavaotteet) merkitty valtakunnallisen harjujensuojeluohjelman mukainen valtakunnallisesti arvokas harjualue, jolla maa-ainesten ottaminen on kielletty. Ainakaan soramonttu ei siis ole tulossa pilaamaan mahdollisten asuinrakennusten lähimaisemaa.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Harjualueen yleiskaava ja Käärmelahden osayleiskaavan muutos ja laajennus

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts kiinteistörekisteriote ja kiinteistörekisterikartta

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 476-405-876-6 Hyttilän osakaskunta Yhteinen maa-alue 476-405-878-3 Yhteiset venevalkamat