Vanha idyllinen maatila Ukonselän rannalla. 

Tila muodostuu kahdesta itsenäisestä kiinteistöstä, joiden yhteispinta-ala on 13,684 hehtaaria.

Tila käsittää vanhan talouskeskuksen, noin 12,1 hehtaaria metsää ja kaksi rantakaavan mukaista loma-asuntotonttia.

Talouskeskuksen rakennuskanta sisältää vanhan hirsirakenteisen päärakennuksen, joka on ulkomitoiltaan noin 120m², navetan sekä varastorakennuksia.  Rakennukset ovat edelleen komean näköisiä, mutta ne ovat olleet jo pitkään asumattomina ja kylmillään, joten ne alkavat olemaan pian lähes purkukuntoisia.  Talouskeskuksella on voimassa oleva sähköliittymä.

Noin 12 hehtaarin laajuisen metsäalueen ainespuumäärä on metsäarvion mukaan noin 1990m3.  Pinta-alasta yhteensä noin 60% on nuorta- ja varttunutta kasvatusmetsää, uudistuskypsän metsän osuus on noin 30%.  Erittäin rehevät ja hyväkasvuiset maapohjat, joista yhteensä reilusti yli puolet on lehtoa ja OMT:tä.

Tilojen yhteenlaskettu rantaviivan pituus on noin 280 metriä.  Kiinteistöllä Haikan-Pohjala on kaksi kappaletta tosi upeita rantakaavan mukaisia loma-asuntotontteja.  Tonttien kok. rak. oikeus on 140krs-m² / tontti.  Tonteilla on puustona komeaa vanhaa männikköä.  Maastoltaan ne ovat melko loivia ja maapohjaltaan osittain kallioisia.  Rannasta avautuu erittäin kauniit ja avarat järvimaisemat.  Etelänpuoleisella tontilla on vanha, mutta käyttökuntoisen näköinen tynnyrisauna valmiina odottamassa lämmittäjäänsä.

Hintapyyntö: 170.000 euroa / kirjalliset tarjoukset viimeistään 7.5.2021

Kaava Ranta-asemakaava » Lisätietoja

Tilojen alueella on voimassa rantakaava ja rantaosayleiskaava

Rantarakentamisoikeus On
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita ja polkurasite

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On