Mänttä-Vilppulan Haikankylällä, juuri perusparannetun Kaiturinniementien varrella (Konivuorenmetsätie) hyvä metsätila kaupan.
Tila muodostuu kahdesta erillisestä palstasta, joista isomman läpi kulkee tie ja pienemmälle palstalle on metsätieltä kiinteistörekisteriin merkitty tieoikeus.
Tilalla on Sahilammen rantaviivaa noin 350 metriä ja yleiskaavassa on lammen pohjoisrannalle osoitettu yksi vapaa-ajan asunnon rakennuspaikka.

Rakennuspaikalta maisemat aukevat päivän puolelle kaakko-etelä-luodesuuntaan. Kaavassa rakennuspaikalle on osoitettu kokonaisrakennusoikeutta 150 m2. Tontille saa rakennettua vaikka saunamökin metsätöiden taukotuvaksi.
Tilan metsät ovat kasvatusmetsä- ja taimikkovaltaisia. Kasvupohjat ovat hyvät ja kasvavat. 


Tästä hyvä metsätila ja samalla mökkipaikka!

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tila sijaitsee Vilppulan rantayleiskaavan alueella.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Tilalle on rantayleiskaavassa osoitettu yksi vapaa-ajan rantarakennuspaikka Sahilammen rantaan. Kokonaisrakennusoikeus tontille on 150 m2.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tilaa rasittaa tierasitteet.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistö myydään kaikista kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Molemmille palstoille on tieoikeus, ks. kiinteistörekisteri ote ja kartta johon tieoikeus on merkitty vihreällä viivalla. Kaiturinniemen metsätie on juuri perusparannettu ja myyjä vastaa perusparannuksen kuluista. Muut tiemaksut n. 56€ / vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistöön kuuluu osuudet yhteisiin vesi- ja maa-alueisiin.