Vilppulassa, lähellä kantatie 58:aa noin 43,8 hehtaarin suuruinen metsämääräala joka muodostuu yhdestä palstasta.
Myyjä pidättää rantaan noin 4,8 ha:n suuruisen metsäpalstan itselleen rakennuspaikan ympärille.
Tilan kehitysluokkajakauma on monipuolinen ja hakkuumahdollisuuksiakin on.
Tilalle on kaksi tieyhteyttä kantatieltä. Keskelle tilaa johtava metsätie, on nykykunnossaan talvikelpoinen.Tästä hyvä metstila, jossa pääsee harjoittamaan metsätaloutta moninaisesti.

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Osalla määräalan aluetta on voimassa olevan Vilppulan rantayleiskaava. Kaavaan rajoittuva alue on merkitty merkinnällä M.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Määräalan alueelle ei ole kaavassa osoitettu rantarakennuspaikkoja

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Määräalaa jää rasittamaan myyjän pidättämän alueen tieoikeus sekä oheiseen kiinteistökarttaan ja kiinteistörekisteriotteeseen merkityt tierasitteet.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Määräala myydään kaikista kiinnityksistä ja rasituksista vapaana

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Määräalalle on tieoikeus oheisen kiinteistökartan ja kiinteistöreksiteriotteen mukaan.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräala saa osuudet kantatilan yhteisiin vesiaueisiin pinta-alansa suhteessa.