Hyväpuustoinen ja kehitysluokiltaan suurimmaksi osaksi komeita kasvatusmetsiä käsittävä metsäpalsta.  Puumäärä noin 5272m3.  Palstan pinta-alasta yhteensä noin 76% on nuorta- ja varttunutta kasvatusmetsää.  Uudistuskypsää metsää on p-alasta noin 17%, jonka puumäärä on noin 1300m3.  Taimikoita on ainoastaan 1,5 hehtaaria.  Hyvät metsätieyhteydet.  Palstan sisällä sijaitsee Pahalammi -niminen metsälampi.  Kohde käsittää itsenäisen palstan, joka myydään määräalana Rannikon yhteimetsän alueista.  Hintapyyntö: 175.000 euroa / kirjalliset tarjoukset viimeistään 6.3.2020.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Pieni alue palstan itäkulmasta sijaitsee rantaosayleiskaava-alueella. Se on merkitty kaavassa M-alueeksi.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet olemassa oleviin teihin.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole