Hyvä puusto. Hyvät hakkuumahdollisuudet sekä hoitotyön tarvetta taimikoissa.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kiinteistörekisterote: Rekisteriyksikön pinta-ala TILUSLAJIEN OSALTA ARVIOITU. Mhy:n karttajärjestelmällä mitattuna pinta-ala 18,0 ha.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts. kiint.rek.ote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiint.rek.ote ja -kartta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kts. kiint.rek.ote.