Myytävänä Merijärven Tanskaperällä kaksi rinnakkaista metsätilaa kesäkorjuukelpoisten teiden välissä.

Merijärven Tanskaperällä myynnissä kaksi rinnakkaista metsätilaa. Tilat muodostavat hyvän yhtenäisen kokonaisuuden.

Tilojen sijainti on erinomainen kahden kesäkorjuukelpoisen tien ulottuvissa. 

Kohteella monipuolinen ikäluokkajakauma ja hakkuumahdollisuuksia.

Kohteella on noin 3,8 ha EU-tukikelpoista peltoa. Pellot ovat vuokraviljelyksessä ja vuokrasopimus päättyy 31.12.2022. Pelloille on kuljettu karttaotteella näkyvää rasitetietä pitkin.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset

Osuus yhteisiin Ei ole