Hyväpuustoinen,  lähes kokonaan varttunutta kasvatusmetsää oleva pikkutila Hangasvuorentien molemmin puolin.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet itärajalla, tiet rakentamatta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriin merkittyä tieoikeutta ei ole käytetty, vaan tieyhteys on naapuritilojen kanssa yhteistyönä rakennettua Hangasvuorentietä pitkin.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 489-407-876-1 Lapjärven osakaskunta