Määräala n. 3,0 ha metsätilasta jossa on myös yleiskaavan mukainen rakennuspaikka  loma-asunnolle. Rakennuspaikan ranta avautuu pohjoiseen. Tie on olemassa rakennuspaikan länsireunaan saakka. Rakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 150 m2.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Rakennusten kerrosala enintään 150 m2.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeus 000-2010-K29851 kiinteistölle 489-409-1-275.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräala saa pinta-alansa suhteessa osuudet yhteiseen vesialueeseen 489-409-876-1 Muurikkalan osakaskunta.