Metsätila joka on pääosin uudistuskypsää metsää. Pahankorvenmäen päällä oleva männikkö on erittäin hyvälaatuista vanhaa puustoa. Tilan eteläpäässä on taisteluhautaa ja pesäkkeitä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava 489-220501-54.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeuksia, katso kiinteistörekisteriote ja -kartta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriote ja -kartta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteiseen vesialueeseen 489-409-876-1 Muurikkalan osakaskunta.