Kahden eri tilan, kolmesta eri määräalasta (palstasta) muodostuva n. 25,7 hehtaarin kokonaisuus Miehikkälässä. Metsät ovat suurelta osin harvennettua kasvatusmetsää sekä taimikkoa. Tieyhteydet ovat hyvät. Pyhällöntie (Uudensillantie) ja Soppikankaantie kulkevat palstojen läpi.

Kohde myydään yhtenä kokonaisuutena.

Samalla omistajalla on myynissä myös Virojen länsipuolella oleva, noin 22,9 hehtaarin määräala kiinteistöstä Viinanen (7:9) (Kohdenumero: 401425)

Kohteista otetaan vastaan nyös yhteistarjouksia.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava 489-220501-54

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Virojoen varressa on rantayleiskaavan mukainen loma-asunnon rakennuspaikka (RA). (Katso tarkemmat tiedot: Kaavakartta ja Rantayleiskaavaote). Rakennuspaikan kohdalla Virojoen varsi on hyvin alavaa, mutapohjaista, vedenvaivaamaa aluetta. Maaston alavuudesta johtuen tulvavesi nousee myös rakennuspaikalle. Rakentaminen merkitylle rakentamispaikalle on täten käytännössä mahdotonta. Miehikkälän kunta on käynnistämässä kaavan päivityksen, jonka tavoitteena on päivittää kaava 6-8/2022. Maanomistaja voi hakea kunnalta rakennuspaikan siirtoa, jolloin kunta teetättää selvitykset siirtomahdollisuudesta. Kuluista vastaa maanomistaja. Lisätiedustelut Miehikkälän rakennusvalvonnasta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita. Voimansiirtolinja. Katso tarkemmat tiedot: Kiinteistörekisteriotteet ja kiinteistönkarttatulosteet.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Soppikangas-Kaurainsuo yksityistie. Kangaslammen yksityistie. Katso tarkemmat tiedot: Kiinteistörekisteriotteet ja kiinteistönkarttatulosteet.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 489-876-3-0 Suur-Miehikkälän osakaskunta. Katso tarkemmat tiedot: Kiinteistörekisteriotteet.