Hyvässä tuottovaiheessa oleva metsätila joka muodostuu neljästä palstasta. Puustoltaan tila on kasvatusmetsää ja uudistuskypsää metsää joissa myös lähivuosina hyvin hakkuumahdollisuuksia. Silakkakallion palstalla on Salpalinjan estekivilinjaa ja rakentajien parakkikylän rakenteita. Härkämäen palstan pohjoisosassa on Salpalinjan taisteluhautaa ja pohjoisin osa n.  0,4 ha on luonnonsuojelualuetta (Härkämäen lehto). Tieyhteydet palstoille ovat hyvät. Salpapolku-retkeilyreitti kulkee Härkämäen palstan kautta.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Rantayleiskaava 489-220501-54, tullut voimaan 1.7.2001.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeuksia ja luonnonsuojelualue (Härkämäen lehto Kaakkois-Suomen ympäristökeskus päätös 2.7.2004), katso kiinteistörekisteriote ja -kartat.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriote ja -kartat

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

On osuudet yhteiseen vesialueeseen 489-876-4-1 Tyllinjärven osakaskunta.