Metsätila, jonka puusto on pääosin kasvatusmetsää (8,7 ha) sekä uudistuskypsää metsää (1,4 ha). Harvennushakkuutarvetta on n. 6,8 ha:n alueella. Pitkäjärven rantaan rajoittuvalla tilalla on myös yleiskaavan mukainen loma-asunnon rakennuspaikka. Rakennuspaikka on kallionen, avautuu itään ja on kovapohjainen. Rakennuspaikan puusto on eri-ikäistä ja on ollut luonnontilaisena kauan.
 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava 489-220501-54, voimaantulopäivä 1.7.2001.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Yleiskaavan mukainen loma-asunnon rakennuspaikka, kaavatiedot liitteessä.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Vanha 3 metrin tieoikeus tilan lounaiskulmaan.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 489-409-876-1 Muurikkalan osakaskunta.