Kohde muodostuu kahdesta rinnakkaisesta metsätilasta, jotka sijaitsevat Miehikkälän Saivikkalassa. Kohteen pinta-alasta noin puolet on varttunutta kasvatusmetsää. Loput tilasta on päätehakkuukypsää tukkimetsää ja taimikkoa. Kohteella on Salpalinjaan kuuluvia puolustusrakennelmia, kuten teräsbetoninen konekiväärikorsu, sekä juoksuhautoja ja panssariesteitä.

Hyvä puustoinen tilakokonaisuus, johon kannattaa käydä paikan päällä tutustumassa!

Kohde myydään yhtenä kokonaisuutena. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tierasitteita. Katso tarkemmat tiedot: kiinteistörekisteriote ja kiinteistönkarttatulosteet.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin mukaan omaisuuteen ei kohdistu rekisteriin merkittäviä rasituksia tai rajoituksia, eikä uusia asioita ole vireillä.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeudet selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteista ja kiinteistön karttatulosteista

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin vesialueisiin yhteisiin maa-alueisiin selviävät kiinteistörekisteriotteista.