Mikkelissä lähellä Neitvuorta Saimaan Siikasaaressa 5,795 ha:n metsätila. Puustoa n. 670m3.  Yksi kaavan mukainen rakentamaton rakennuspaikka.  Myyjällä on selvityksessä, onko kiinteistöllä kaavan mukaisia  rantarakennuspaikkoja kaksi. Myydään ilman tarjousaikaa. 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Varmasti 1 rantarakennuspaikka. Myyjällä on selvityksessä onko kiinteistöllä toinenkin rakennuspaikka.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

1) Tieoikeus tilalla Penttilanmäki 491-487-21-3 ja venevalkama ja auton pitämisoikeus tilalla Penttilänmäki 491-487-21-3. 2) Tieoikeus Neitvuorentien kautta tilan Kaukosenmäki 4:36 ja Kivilampi 4:37 alueella. Auton pitämisrasite ja venevalkamarasite tilalla Kivilampi 491-487-4-37.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

on osuuksia 1) Yhteinen vesialue 491-487-876-1 Pitkälahti 2,4 osakaskunta 2) Yhteinen vesialue 491-876-48-0 3) Yhteinen maa-alue 491-878-4-0 Yht.saaret 4) Yhteinen vesialue 623-876-14-1 Yhteinen vesialue