Mikkelin Harjumaassa Ukonvuorentien varressa 47,78 ha:n metsätila. Puustoa noin 4000m3. Pesäjärven rantaa, järven rantaan voi saada poikkeamisluvalla yhden rantarakennuspaikan.hp. 220 000 euroa. Pyydetään tarjouksia 7.12 15.00 mennessä. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Mahdollinen rantarakentaminen poikkeamisluvalla. Poikkeamislupaa ei ole haettu.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Ukonvuoren yksityistie 3m tierasiteoikeus tilojen Haukanpesä 491-465-20-12 ja 491-465-20-4 alueella 8 m tieoikeusrasite, oikeutetut Ukonranta 491-465-4-2 ja Ukonvuori 491-465-4-8

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

on osuuksia 1) Yhteinen vesialue, Pohjois-Puulan osakaskunta, 231-876-32-1 2) Yhteinen vesialue, Rauhajärven osakaskunta, 491-876-61-1 3) Yhteinen vesialue, Kyyveden osakaskunta 491-876-67-1