Saaritila. 8.1.2021 on saaressa käyty kävelemällä jäätä pitkin Tyltynniemestä  Hinskansaaren ja Sanjasalon välistä. Jäätä oli 8.1.2021 noin 10-15 cm.

Mikkelin Kyyvedellä Hinskansaaressa mäntyvaltainen metsätila. Hp. 45 000 euroa. Kesällä 2021 Kyyvedellä korjataan puuta lautalla ja puun korjuusta saaresta on mahdollista sopia. Kysy lisätietoja välittäjältä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaavamerkintä M-1, maa- ja metsätalousvaltainen alue, jonka rantarakennusoikeus on merkitty kartalle. Muilla kuin ranta-alueilla voi rakentaa yleisesti hyväksytyn hajarakennusoikeuden puitteissa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

1) Kiinteistörekisterissä on merkintä: Aikaisemmin perustetut rasitteet koskevat tätä rekisteriyksikköä. 2) Tieoikeus, venevalkamaoikeus ja autojen pitämisrasite (rasitettu kiinteistö Ruokolahti 491-446-17-11)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriin merkitty tieoikeus on Ruokolahdentien kautta. (Myyjä on kulkenut lähempänä olevan Tyltynniementien kautta)

Osuus yhteisiin Ei ole