Kasvavilla maapohjilla kuusivaltaiset hyvin kasvavat metsät.

Erämaja / taukotupa tukee metsän monipuolista käyttöä.

Metsänhoidollinen tila on hyvä. Jonkin verran raivaussahatyötä nousussa.

Myös hakkuumahdollisuuksia, etenkin tulevaisuudessa. Kuviolla 30 pieni osa metsälain mukaista puronvartta.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Myytävällä määräalalla ei ole kaavaa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiint.rek.ote ja kartta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kts. kiint.rek.ote.