Kasvukunnossa olevia männikkökankaita. Tiestö kunnossa.
 

Kohde poikkeaa arviokirjasta siten, että Lylysjärven rantaan jää myyjälle n. 1,2 hehtaarin tontti. Kuviokartassa alue tummennettu, lisäksi sinne on linjattu jäävä tieoikeus.
 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

(775-181206-36), M-aluetta.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Jäävät myyjälle.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tiet. Kts. kiint.rek.ote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiint.rek.ote.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kts. kiint.rek.ote.