Mukavan kokoinen metsätila Mikkelissä (Suomenniemellä) Kiesilän kylässä. Tila rajoittuu Kukaskoskentiehen ja tilalla on tieoikeus Käpyläntiehen, joka menee tilan toiseen päähän. Tilalla on kaikkia kehitysluokkia melko tasaisesti. Taimikoiden osuus on suurin.

Tila myydään tarjousten perusteella. Tee tarjous 10.6 2019 mennessä.

KÄY TUTUSTUMASSA !

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Pienvesien rantaosayleiskaava, M-alue (metsätalous), tilan länsipääty on kaavan alueella

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tiet. Katso tarkemmin kiinteistörekisteriote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso tarkemmin kiinteistörekisteriote.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue. Katso tarkemmin kiinteistörekisteriote.