Lähellä Mikkeliä Ruhalanniementien päässä rantaan rajoittuva hyväpuustoinen metsätila. hp. 80 000 euroa. Pyydetään tarjouksia 6.11.15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaava merkintä M-1 ja av-1.M-1, rantarakennusoikeus on merkitty kartalle.av-1, arvokas vesistöalue ja vedenottamon suoja-alue.Alueella suositellaan kuivakäymälöiden rakentamista. Mikäli WC käymälöitä kuitenkin rakennetaan, on jätevedet kerättävä umpisäiliöön. Lmpa ja DB 55 osalla tilaa. Db, lm-pa:rakennuspaikan koko vähintään 5000m2. Db: melualue

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

1) Ruhalanniemen yksityistie 2) Venevalkamaoikeus, Kiinteistöllä on venevalkama1ja 2 kiinteistön Salmentalo 491-430-8-219 aluella. Venevalkama ilmeisesti Puulavedellä Kellosalmelta pohjoisseen. Venevalkamien sijaintia selvitetään noin 10.10. 3) Tieoikeusrasite kiinteistöillä Itäranta 8:120, Hiiskula 8:121, Oksala 8:122, Oulaniemi 8:159, Koivuniemi 8:137 ja Koivurinne 8:158

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ruhalanniementie menee suuremmalle palstalle, Pienempi palsta on valtatie viiden reunassa, mutta palstalle ei ilmene tieoikeutta kiinteistörekisteristä.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 491-430-876-10 Etelälampi ja Pohjoislampi 2) Yhteinen vesialue 491-876-865-1 Itä-Puulan-Korpijärven osakaskunta (useassa kunnassa)