Myytävänä Mikkelin Ihastjärvellä lähellä Aholan yksityistietä  noin 6 hehtaarin metsätila. Koko tila hoidon tarpeessa. Taimikonhoitoa ja hakkuumahdollisuuksia. Hintapyyntö 22 000 euroa. Kohteesta voi tarjota myös hintapyyntöä vähemmän tai hintapyyntöä enemmän. Tarjoukset välittäjälle 8.6 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

1) Venevalkamaoikeus tilalla Mäntylä 491-446-4-16 yhdessä tilan Heinäkangas 491-446-4-3 kanssa (rasite vuodelta 1955) ja 1 metrin polkuoikeus venevalkamalle Kivimäentieltä vuodelta 1955. 2) 5 metrin tieoikeus tilalle tilan rantamaa 491-446-4-53 kautta Jukaransuontieltä 3) 3 metrin tieoikeus tilan Jukara alueella vuodelta 1955.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tila on Aholantien/Jukaransuontie/Kuhanperäntien osakas (tiet ovat samaa tienhoitokuntaa)

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

On osuuksia 1) Yhteinen maa-alue 491-446-878-4 Vesijättö (kartta vesijättöalueesta esitteen liitteenä) 2) Yhteinen maa-alue 491-446-878-8 Turvesuopalsta (kartta alueesta esitteen liitteenä) 3) Yhteinen vesialue 491-876-67-1 Kyyveden osakaskunta