Mikkelin Otavassa Susiniementien varressa noin 11,2 hehtaarin määräala. Susiniementien ja Puulaveden välinen alue. Metsämaata, kiinteistöllä on kaksi yleiskaavan mukaista rantarakennuspaikkaa Puulavedelle. Hp. 95 000 euroa. tarj 4.10 15.00 mennessä

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Määräalalla on 2 yleiskaavan mukaista rantarakennuspaikkaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Susiniemen yksityistie Kiinteistörekisterissä on maininta, Aikaisemmin perustetut rasitteet koskevat tätä rekisteriyksikköä OSITTAIN. (Merkinnän sisältöä ei välittäjä ole selvittänyt). Muut kiinteistörekisteristä ilmenevät rasitteet eivät koske myytävää määräalaa. Metsikkökuvio 4.1, 0,24 ha, metsälakikohde, kivikko, kuvion metsänkäsittely rajoitettu metsälain mukaisesti

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Susiniemen yksityistie määräalan rajalla

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

on osuuksia: 1)Itä-Puulan- Korpijärven osakaskunta Määräala saa pinta-alansa mukaisen osuuden osuuksista yhteisiin