Mikkelissä Porsaskoskentien varressa noin 70 hehtaarin yhtenäinen mäntyvaltainen metsätila. Puustoa noin 10650 m3. hp. 430 000 euroa.Tarj. 9.11. 15.00 mennessä välittäjälle.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaava-alueella, Kiinteistön alueella ei kaavassa ole merkintöjä. Kaavakartta on esitteen liittenä.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisterissä on maininta tieoikeus myyjälle jäävälle määräalalle. Pohjoislammen yksityistie ja Savilahti-Kylmäkorpi yksityistie rasittavat myytävää kiinteistöä.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Panttikirja on,kiinnitys puretaan myyjän kustannuksella enen kaupantekoa.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Valtion tie menee tilan läpi, Tielautakunta on perustanut Pohjoislammen yksityistien ja Savilahti-Kylmäkorpi yksityistien. Välittäjä on suullisesti saanut tiedon tilan läpi menevien teiden toimitsijamieheltä, että myytävältä tilalta ei ole peritty tiemaksuja ja että myytävä tila on tienhoitokunnan osakaskiinteistö.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

on osuus: 1)yhteinen vesialue 491-876-67-1 Kyyveden osakaskunta