Noin 65 hehtaarin hoidettu metsätila lähellä Otavan taajamaa Mylkkäsentien varressa. hp.172 000 euroa. Tarjoukset 3.2 15.00 mennessä. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

pääosalla myytävää tilaa kaavamerkintä M-1, pienellä osaa tilaa S-1.Kaava ja kaavamerkinnät ovat esitteen liitteenä.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Myyjä pidättää määräalana Pitkäjärven ranta-alueet, missä on rantarakennuspaikat

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistöä rasittaa kiinteistön Onnela 491-443-4-46 tieoikeus, Mylkkäsen yksityistien tieoikeus, rautatien suoja-aluerasite. Kiinteistöä rasittaa Pitkäjärven metsätierasite vuodelta 1991. Tietä ei ole rakennettu tilan kohdalla. Tiloilla Lampila 491-443-4-7, Yläriiska 4:47 ja Alriiska 4:49 on 6 m tierasiteoikeus myytävällä kiinteistöllä. Metsikkökuvio 40 on metsäkeskuksen tietokannan mukaan metsälain erityisen tärkeä elinympäristö, kallio 24.1.2020 lisätty esitteelle alla oleva tieto. Kuvioiden 2 ja 25 kautta menevällä tien kohdalla ei ole tilan pohjoispuolella olevalla kiinteistöllä kiinteistörekisteriin merkittyä tieoikeutta. Tien käyttö suullisen sopimuksen perusteella. Tie pohjoispuolella olevalle kiinteistölle on tehty myytävänä olevan kiinteistön aiemman omistajan aikana ja myyjä ei tiedä mitä tien käytöstä ja kunnossapidosta on sovittu. Pohjoispuolen kiinteistön kiinteistön kiinteistörekisteriotteella on maininnat oikeus käyttää karttateitä ja yksityistietoimitus, sikseenjättäminen 23.11.1995.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kaksi kiinnitystä on panttikirjat 81 250 euroa ja 50 000 euroa. Siirretään myyjän kustannuksella ostajalle.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

on osuuksia 1) Yhteinen vesialue 491-876-24-0 Puttola 4, Lahnaniemi 7 Myytävä kiinteistö saa 1/2 osuuksista yhteisiin