Määräala metsätilasta Mikkelissä Suomenniemellä. Määräala on kokonainen palsta. Kohteen puusto on suurimmalta osin taimikkoa ja uudistuskypsää metsää. Kohteella on myös 20 - 30 vuotiasta kasvatusmetsää. Taimikot on hyvin hoidettuja. Kuvio 23 on muokattu ja se on luontaisesti uudistunut. Siinä oli vielä muutamia aukkokohtia. Hakkuumahdollisuudet ovat uudistus- ja harvennushakkuita. Kirjattu tieoikeus on palstan toisessa päässä olevaan tiehen, joka tulee Suomenniementieltä.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tee tarjous viimeistään 21.10.2021 mennessä.

KÄY KATSOMASSA !

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Osalla kohdetta M-aluetta (metsätalous). Katso kaavakartta.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus (000-2009-K5376) Tieoikeus /2 Leveys: 5 m Katso tarkemmin kiinteistörekisteriote.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 491-876-27-1 Suomenniemi-Lyytikkälä osakaskunta. Katso tarkemmin kiinteistörekisteriote.