Runsaspuustoinen n.4629 m3 metsätila 49,06 ha Muhoksen kk:ltä n. 32 km kasvuisia ja tuottoisia havupuuvaltaisia nuoria- ja varttuneita kasvatusmetsiä pääosin 86,4 % p-alasta(43,6 ha) käsittävä kohde.  Monikäyttömahdollisuuksien tuomaa lisäarvoa mm. metsästyksen puitteissa että yhteisten maa- ja vesialueiden tarjoamana. Monipuolinen sijoituskohde, jossa hakkuumahdollisuuksia n.2000 m3 metsävähennyksen hyödyntämiseen sekä metsät parhaassa arvokasvu- ja tuottovaiheessa.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti