Jokiholappa n. 41,7 ha Kivijärven rantaan n. 360 m rajoittuva määräalakiinteistö. Puusto pääosin taimikoita ja kasvatusmetsiä. Metsät arvokasvuvaiheessa ja kiinteistö tarjoaa myös monikäyttömahdollisuuksia mm. metsästyksen, kalastuksen  ja marjastuksen puitteissa sekä yhteisten maa- ja vesialueiden kautta. Muhoksen rakennustarkastajan selvityksen perusteella rantakuviolle 45 mahdollisuus rantarakentamislupaan, joka vaatii kuitenkin Kunnanhallituksen päätöksen tuen.  Puustoa n.1378 m3 ja hakkuumahdollisuus n.200 m3. Kehittämiskelpoinen  ja monipuolinen sijoituskohde erämaajärven rannalla.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kunnan rakennustarkastajan selvityksen perusteella kantatilaperiaatteen mukaisesti rantarakentamisoikeus. Rakentamislupa vaatii Kunnanhallituksen päätöksen tuen hyväksymistä varten.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Pehkeensuon metsäautotien peruskorjauksen yhteydessä 2019 kiinteistölle on osoitettu kulkuoikeus metsäautotien ja talvitiepohjien kautta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti osuudet yhteisiin maa- ja vesialueisiin