Multialla metsätila ja vapaa-ajan paikka, jonne hyvät tieyhteydet. 

Multia Multia 24,69 ha. Puusto n. 1160 m3. Tilalla Iso Liesjärven itäpuolella yksi rakentamaton loma-asuntojen rakennuspaikka. Rakennuspaikka ei ole ns. omarantainen vesijättöalueesta johtuen. Vesijätön lunastamista voi halutessaan hakea myöhemmin maamittauslaitokselta liitettäväksi kiinteistöön. Metsät taimikkovaltaiset. Taimikoissa lähivuosina varhaisperkauksen tarve. Nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää n. 34 % pinta-alasta. Maapohjista n. 15 ha MT (tuoretta kangasta tai vastaavaa suota). Kiinteistöllä käyttökelvottomat rakennukset. Pitkään asumattomana ollut päärakennus vesivahinkoinen ja homevaurioinen. Tilalla hyvä sijainti valtion tien varrella. Hyvä kohde puuhapalstaa ja vapaa-ajan paikkaa etsivälle.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 27.3.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Multian kunnan rantayleiskaava. Kaavamerkinnät:( RA1), loma-asuntoalue pieni rakennusoikeus ja (M), maa-ja metsätalousvaltainen alue. Iso Liesjärven rantaan merkattu yksi loma-asunnon rakennuspaikka. (ks. kaavakarttamerkinnät ja selostukset lisätietolinkistä, KAAVAKARTTAMERKINNÄT JA KYLÄJAKO). RAKENNUSPAIKKA VAATII VESIJÄTÖN LUNASTUSMENETTELYN SEN SAATTAMISEKSI OMARANTAISEKSI.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Yksi rakentamaton loma-asunnon rakennuspaikka (RA1). Rakennusoikeuden enimmäismäärä on 80 kerrosneliötä rakennuspaikkaa kohti. Rakennusten lukumäärä tontilla on enintään 2 kpl ja ne tulee sijoittaa vähintään 30 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Kaavaan merkitty rakennuspaikka ei rajoitu rantaan Vilhulan jakokunnan yhteiseen vesialueeseen kuuluvan vesijätön takia. Vesijättö on mahdollista lunastaa maanmittaustoimituksella jakokunnalta sovittua tai maanmittausinsinöörin määräämää korvausta vastaan. Vesijätön lunastustoimituksen hintaa voi tiedustella maanmittauslaitokselta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Maantien suoja-alueet (ks. kiinteistörekisteriote 495-403-1-14, 7.1.2019)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 495-403-876-2 Vilhulan jakokunta.

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta