Kasvatusmetsävaltainen määräala Multian Karhiperällä.

Multia Karhiperä määräala n. 19 ha. Puusto n. 1780 m3. Palsta pääosin varttunutta kasvatusmetsää, jotka harvennettu hyvään kasvukuntoon. Tilalla tuhkalannoitukseen sopivia kohteita.  Nykypuuston vuotuinen kasvu n. 5,1 m3 / ha /vuosi. Taimikoita n. 0,6 ha. Maapohjista kuivahkoa kangasta tai vastaavaa suota n. 12 ha ja tuoretta kangasta tai vastaavaa suota 7 ha. Määräala sijaitsee hyvien metsästysalueiden keskellä. Palstalle hyväkuntoinen metsäautotie. 

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 11.11.2021 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet ks. kiinteistörekisteriote 16.9.2021

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

1 kpl. Määräala myydään kiinnityksestä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

ks. kiinteistörekisteriote 16.9.2021

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 495-407-876-1 Vehkoon osakaskunta I