Pääosin kasvatusmetsiä ja taimikoita sisältävä kohde.

Multia Lauttaperä 34,0 ha. Puusto n. 1870 m3. Tilalla on nuoria ja varttuneita taimikoita n. 15,3 ha, nuoria kasvatusmetsiä n. 7,8 ja  ja varttuneita kasvatusmetsiä n. 32,5. Kasvatusmetsät pääosin harvennettu viime vuosina. Maapohjista lehtomaista kangasta (Omt) n. 4,8 ha, tuoretta kangasta (Mt) n. 19 ha ja kuivahkoa kangasta (Vt) tai vastaavaa suota n. 10 ha. Nykypuuston laskennallinen kasvu on n. 5,6 m3/ha /vuosi. Tilalla on vanhoja huonkuntoisia rakennuksia. Kohde rajoittuu osittain yksityistiehen. Hyvät metsästysmaastot.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 10.6.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet ks. kiinteistörekisteriote 12.5.2020

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kekälisen yksityistiellä. Tieyksikkömaksu 239,97 € (vuonna 2019)

Osuus yhteisiin Ei ole