Hyvässä kasvussa olevia nuoria kuusikoita ja kuusen taimikoita.

Multia Pökköperä 23,2 ha. Puusto n.1490 m3. Kaksi palstaa. Tilalla on nuoria kasvatusmetsiä n. 55 % pinta-alasta. Kuusivaltaisia taimikoita n. 8 ha. Taimikonhoitotarvetta kuviolla 5. Maapohjat pääosin tuoretta kangasta (MT), joita n. 17 ha pinta-alasta. Nykypuuston laskennallinen kasvu n. 6,7 m3/ha/vuosi. Isommalle palstalle hyvät tieyhteydet. 

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 16.6.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole