Asfalttitiehen rajoittuva noin 23 ha määräala metsää Multialla.

Multialla n. 22,8 ha määräala kasvuista metsää. Puusto n. 3350 m3. Maapohjat ravinteisuudeltaan pääosin MT (tuoretta kangasta).  Hyvä kehitysluokkajakauma. Uudistuskypsää metsää n. 5,3 ha. Palsta rajoittuu asfalttitiehen, josta metsäliittymä palstalle.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 15. 2.2022 klo 15.00 mennessä.

 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteesta ilmenevä yleiskaavamerkintä ei kohdistu kaupan kohteena olevaan määräalaan.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet. Tieoikeus (495-406-4-24).

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

I kpl. Myyjä kuolettaa kustannuksellaan panttikirjan ennen kaupan tekoa.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 495-876-3-0 Tarhapään jakokunta.