Multia Vääräperä n. 17 ha. Puusto n. 870 m3. Kohde koostuu kahden tilan määräalasta ja yhdestä tilasta muodostaen yhtenäisen alueen. Tilalla on nuoria kuusivaltaisia kasvatusmetsiä n. 8,7 ha, varttunutta kasvatusmetsää n. 2 ha ja kuusen taimikoita n. 6 ha. Osa kasvatusmetsistä harvennettu hyvään kasvukuntoon. Rehevähköt maapohjat. Tuoretta kangasta tai vastaavaa suota n. 11,8 ha ja lehtomaista kangasta n. 4,9 ha. Palstalle hyvät tieyhteydet.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 12.3.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kohde myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Vääräperän yksityistiellä. Tieyksikkömaksu n. 50 € v.2019.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 495-876-1-0 Isojärven lohkokunta