Multia Tarhapää 24,84 ha. Puusto n. 2400 m3. Tilan pinta-alasta varttunutta kasvatusmetsää n. 65 % , nuorta kasvatusmetsää n. 20 % ja taimikoita n. 15%. Varttuneet kasvatusmetsät pääosin harvennettu hyvään kasvukuntoon. Nykypuuston vuotuinen kasvu n. 5,9 m3 / ha / vuosi. Maapohjista (VT) kuivahkoa kangasta n. 22 ha. Tie palstalle.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 7.4.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaavamerkintä (M): maa- ja metsätalousvaltainen alue.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet. Taijonpellontien reunassa on maahan kaivettu valokuitukaapeli. (tilan pohjoisosassa oleva tie)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieyksikkömaksu Pokela-Talaslahti yksityistiellä 68,40 € v, 2019. Taijonpellontien hoidosta on kerätty vuosittain erisuuruinen maksu tienhoitokuluihin.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 495-876-3-0 Tarhapään jakokunta.