Määräala varttunutta kasvatusmetsää Multian Isojärvellä.

Multia Isojärvi määräala n. 5 ha. Puusto n. 830 m3. Kaksi erillistä palstaa. Varttunutta kasvatusmetsää. Läntisen palstan kasvatusmetsät harvennettu hyvään kasvukuntoon. Maapohjat (MT) tuoretta kangasta. Läntiselle palstalle hyvät tieyhteydet.

(Huom! Rakennukset ja ranta-alue eivät kuulu kaupan kohteena olevaan määräalaan ks. määräalan kartta !)

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 14.12.2021 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaavamerkintä (M) maa- ja metsätalousvaltainen alue. (Lähinnä kuvion 24 alueella)

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasiteet

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

1 kpl. Määräala myydään kiinnityksestä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kulhapään yksityistiellä. TIeyksikkömaksu n. 40 €, v. 2021. Kiinteistörekisteriotteessa ei merkintää tierasitteesta itäisimmälle palstalle (kuvio 25). Lohkomistoimituksessa määrätään tierasitteet.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 495-876-1-0 Isojärven lohkikunta