Pieni puuhapalsta Tarhapäänjärven itärannalla.

Multia Tarhapää 1,63 ha. Tila sijaitsee Tarhapäänjärvi nimisen järven itäpuolella. Tila rajoittuu pieneltä osin Tarhapäänjärveen. Tilalla on keskeneräinen metsänuudistamisalue, joka on osittain taimettunut lehtipuille (pääosin vesasyntyistä haapaa, leppää ja koivua).  Palstalle hyvät tieyhteydet.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 2.11.2021 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Multian kunnan rantayleiskaava. Kaavamerkintä (M), alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet. ks. kiinteistörekisteriote 9.7.2021

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieyksikkömaksu Pokela-Talaslahti yksityistie 18,80 €, vuonna 2021. Taijonlahdentiellä ei ole tiekuntaa, keskinäisellä sopimuksella maanomistajat maksaneet 120 € tien kuluina vuonna 2021.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 495-876-3-0 Tarhapään jakokunta.