Multia Heinäperä 34,8 ha. Puusto n. 5960 m3. Mäntyvaltaiset metsät. Varttunutta kasvatusmetsää n. 68 % pinta-alasta. Kasvatusmetsissä harvennushakkuun tarvetta. Uudistukypsää metsää n. 7 ha. Taimikoita n.3 ha, joissa hoidon tarvetta. Tilan keskipuusto n. 170 m3/ha. Maapohjat pääosin kuivahkoa kangasta (VT). Metsäautotie tilan itä- ja länsirajalla. Hyvät metsästysmaastot.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 28.3.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Myllykankaan metsätiellä ja Heinämäen yksityistiellä.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 495-403-876-2 Vilhulan jakokunta 2) Yhteinen vesialue 495-403-876-4 Pirttilampi 3) Yhteinen vesialue 495-403-876-5 Turvelampi