MULTIA Vehkoo määräala n. 133 ha. Puusto n. 10540 m3. Palsta on iso yhtenäinen metsäalue, jossa on kattava metsäautotieverkosto. Mäntyvaltaiset metsät. Nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää n. 29 % pinta-alasta. Taimikot raivattuja. Maapohjista kuivahkoa kangasta tai vastaavaa suota n. 72 ha, tuoretta kangasta tai vastaavaa suota n. 20 ha ja kuivaa kangasta tai vastaavaa suota n. 32 ha. Hyvät metsästysmaastot.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 26.6.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

1) Voimansiirtolinja 2)Tierasitteet 3) Kiinteistöllä 495-407-3-9 on veden ottamis- ja johtamisoikeus kuviolla 56,1 olevasta lähteestä.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Vehkoo-Karhila yksityistiellä ja Saikansuon yksityistiellä. Tieyksikkömaksu n.300 €, v.2019

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 495-407-876-1 Vehkoon jakokunnan vesialueet 2) Yhteinen vesialue 495-407-876-2 Onkilampi