Muonion Alamuoniossa  Valkeajärven rannalla metsätila kolmessa palstassa. 

Metsänhoitoyhdistyksen 8.7.2019 laatiman tila-arvion mukainen pinta-ala 40,7 ha. Pinta-alasta metsämaata 33,8 ha, kitumaata 3,6 ha ja joutomaita 3,3 ha. Metsämaasta taimikoita 6,7 ha, nuorta kasvatusmetsää 17,5 ha, varttunutta kasvatusmetsää 5,2, uudistuskypsää metsää 0,6 ha ja vajaatuottoista metsää 2,1 ha. Kuvion 1 yläosaan suositeltu täydennysviljelyä, maanmuokkaus laikutus ja männyn kylvö.

Pohjoisempaan palstaan Valkeajärven rannalle mahdollisuus hakea poikkeamislupaa vapaa-ajan rakennuksen rakentamiseen. Tarkemmat tiedot rakennusluvista Muonion kunnan rakennusvalvonnasta. Pohjoispäässä sähkölinja kulkee palstan läpi järven lähettyvillä. 

Ainespuuta 1755m3, puustotiedot vuodelta 2019 ei ole huomioitu vuoden 2020 kasvuja. Metsänhoidollisesti heti hakattavissa noin 450 m3.

Tilalla metsästysvuokrasopimus Kaalamaan-Kaiku ry:n kanssa.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset käsitellään tarjous kohtaisesti.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Lisätietoja liitteistä rasitteet ja rasitteet kartalla.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset.