Kovapuustoinen metsämääräala, Mynämäen Majalaisen kylällä.

Runsaspuustoinen erillinen määräala 6,4 ha. Arvioitu havupuuvaltainen kokonaispuusto 1609 m3, joista tukkipuun osuus 946 m3. Hyvälaatuinen puusto joka pääosin varttunutta ja uudistuskypsää metsikköä. Runsaaasti hakkuumahdollisuuksia. Tieyhteys naapurin navetan nurkalta, josta pienellä puuhastelulla saa määräalan puolelle helposti kääntöpaikan.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Naapurin maiden kautta etelästä päin.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Määräala ei saa osuutta kantatilan yhteiseen vesialueeseen.