Puustoinen metsätila Mynämäellä, Lemmin suunnalla.

Noin 16,7 ha suuruinen metsätila, jolla arvioitu kokonaispuusto 2723 m3, josta tukkipuun osuus 909 m3. Valtaosa puustosta havupuuta. Kallionpään metsätie kulkee palstan halki. Hyvät kasvupohjat, pääosin mustikkatyyppiä (mt). Tilalla myös hyvin hakkuumahdollisuuksia.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite. Kts kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kallionpään yksityistie

Osuus yhteisiin Ei ole