Hyväpuustoinen metsätila. Metsätie tilan poikki, helppo saavutettavuus.

Pääosin varttunutta kasvatusmetsää sisältä metsätila, jossa hyvät maapohjat.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite, Pahojoen yksityistie

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Pahojoen yksityistie

Osuus yhteisiin Ei ole