Hyväpuustoinen, eriilinen määräala 19,5 ha, mukavalla sijainnilla.

Pääosin nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää sisältävä erillinen määräala. Puusto havupuuvaltaista. Hyvät tieyhteydet.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite, Aulinperän Metsätie, lev 12m (kts. kiinteistörekisteriote)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Aulinperän Metsätie (Y2001-32516)

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 503-492-876-2, Vesialue Laajoessa Yhteinen vesialue 503-492-876-3, Vesialue Mynäjoessa