Hyväpuustoinen metsäinen määräala noin 21 ha, jolla monipuolinen kehitysluokkarakenne. Hyvät kasvupohjat.

Erillinen määräala, jolla hyvät kasvupohjat. Monipuolinen pääosin havupuuvaltainen puusto.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite, Aulinperän Metsätie, lev 12m (kts. kiinteistörekisteriote)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Aulinperän Metsätie (Y2001-32516)

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 503-492-876-1, Vesialue Laajoessa