Hyväpuustoinen määräala metsää Nakkilassa

Nakkilassa Kotkan metsäautotien vieressä myynnissä määräala metsää. Määräalalla on päätehakkuumetsää 3 hehtaaria, varttunutta kasvatusmetsää 1,5 hehtaaria ja taimikkoa 4,2 hehtaaria. Hakattavaa lötyy, tilalla voi tehdä päätehakkuuta ja harvennusta. 

Tarjoukset välittäjälle 14.6.2021

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen maa-alue 531-412-878-4 SORANOTTOPAIKKA, hteinen vesialue 531-876-1-0 VESIALUEET ja Yhteinen maa-alue 531-878-1-0 MUDAN- JA RUOPANOTTOPAIKKA